Treasury & capital markets

La nostra proposta de valor està basada en el manteniment actualitzat de les interaccions regulars amb els clients i altres agents del mercat, tant per a clients com particulars.

Disposem de Prelude (treasury management system), pertanyent a NNT Data Group, i que permet oferir una solució rendible per als clients de Nivell II, sota una àmplia gamma de models de serveis (implementació local, SaaS i BPaaS). Prelude té presència en més del 75% dels clients estratègics i un gran coneixement de les solucions del mercat.