consumer goods

Inspiring a customer focused consumer goods sector by everis

Al sector de gran consum, everis ha aconseguit una evolució dels plantejaments i dels serveis oferts, enfocats a cobrir les demandes que tota companyia ha d'abordar davant la profunda transformació en què estem immersos.  L'anomenada quarta revolució industrial es caracteritza per:

 

- La velocitat del canvi (exponencial), el seu abast (que gairebé transforma els sectors a cada país) i el seu impacte (l'amplitud i la profunditat d'aquests canvis anuncien la transformació de sistemes sencers de producció, gestió i govern).

 

- Les possibilitats de milers de milions de persones connectades per dispositius mòbils, amb un poder sense precedents de processament, capacitat d'emmagatzematge i accés al coneixement, són il·limitades.

 

- Canvis geopolítics i socials: una societat caracteritzada per l'explosió de la classe mitjana, amb un mode de vida més urbà, en què els rics són cada cop més rics i la població és cada vegada major.

 

La combinació de factors tecnològics i socioeconòmics propiciarà una transformació d'una profunditat i en uns terminis que no s'han vist mai anteriorment en la història de la humanitat.

 

Enmig d'aquesta «revolució» es troba el consumidor, que està influint amb les noves capacitats que té al seu abast en la transformació de la manera en què les empreses de gran consum han de satisfer les seves noves actituds davant el consum: search for status, local love, ephemeral, abundance of information, dynamic price, personal improvement and familiarity.

 

Davant aquest escenari, els fabricants han de competir per l'atenció, la recomanació i, sobretot, la fidelització d'aquests consumidors.

 

Addicionalment, al sector ens enfrontem a canvis profunds en la relació de les companyies amb els consumidors finals, l'impacte en la cadena de valor tradicional fabricant-detallista-consumidor, que perd progressivament la seva linealitat, i la transformació dels canals de venda actuals (tradicional, modern, HORECA organitzat, comerç electrònic, etc.).

 

Des de everis posem tot el centre d'atenció a ajudar els nostres clients a ser rellevants i competitius en aquest entorn, en què palanques com ara la innovació i la transformació digital (interna i externa a la companyia) hauran de ser les claus de tota empresa líder al mercat de gran consum.

Services

Anticipating customers needs in a changing environment

Get in touch

Alonso Fernández

Europe head

Responsable del sector Indústries d'everis a Europa. Alonso és llicenciat i MBA en Administració i Direcció d'Empreses a ESADE Business School. Compta amb dinou anys d'experiència en consultoria, concretament en projectes de transformació tant a Europa com a Amèrica Llatina i en diversos sectors de l'activitat.

salvador_sagrado

Salvador Sagrado

Americas head

Cap del sector Indústria i cap de SAP i Solucions empresarials a la regió d'Amèrica. Abans d'ocupar aquest càrrec, va ser cap internacional de SAP i Solucions empresarials. Té més de 20 anys d'experiència com a consultor en sectors com ara les telecomunicacions, el petroli i el gas, la venda al detall i els béns de consum de venda ràpida, entre altres.