distribution & retail

Ready to revolutionise the distribution & retail sector by everis

Les tendències del sector retail i de distribució destaquen a un consumidor més racional, menys fidel i més volàtil. Els clients s’identifiquen amb els valors associats al producte/marca i les empreses han d’apostar per noves formes de col·laboració tant amb ells com amb els proveïdors, i es dirigeixen cap a un model col·laboratiu per incrementar l’eficiència en els recursos.

 

Entre les claus del nou model retail destaquen, d’una banda, la transformació de la cadena logística, que s’ha de dur a terme més optimització per permetre transaccions en qualsevol lloc i, de l’altra, l’anàlisi dels clients perquè les experiències d’usuari siguin fàcils i personalitzades. També és clau integrar plataformes, tecnologia i sistemes per orientar l’organització al consumidor connectat per sobre del canal de comunicació. Finalment, el canal en línia s’està posicionant davant la botiga física, de manera que el sector s’ha d’adaptar al client, gestionar les xarxes socials i apostar per l’omnicanalitat.

Services

Smart store

Customer engagement

Client intelligence

Supply chain

Improving the image of distribution & retail sector, through innovative initiatives

Channel management

Corporative services

IT services

Processes optimization

get in touch

Alonso Fernández

Alonso Fernández

Europe head

Responsable del sector Indústries d'everis a Europa. Alonso és llicenciat i MBA en Administració i Direcció d'Empreses a ESADE Business School. Compta amb dinou anys d'experiència en consultoria, concretament en projectes de transformació tant a Europa com a Amèrica Llatina i en diversos sectors de l'activitat econòmica.

salvador_sagrado

Salvador Sagrado

Americas head

Cap del sector Indústria i cap de SAP i Solucions empresarials a la regió d'Amèrica. Abans d'ocupar aquest càrrec, va ser cap internacional de SAP i Solucions empresarials. Té més de 20 anys d'experiència com a consultor en sectors com ara les telecomunicacions, el petroli i el gas, la venda al detall i els béns de consum de venda ràpida, entre altres.