everis Data & Cognitive

Creating digital intelligence to transform organizations by everis

La transformació digital té un punt de partida: aplicar nous models analítics i cognitius per aconseguir intel·ligència «factible».

 

Generar intel·ligència «factible» en temps real mitjançant l'aplicació de models analítics, cognitius i d'intel·ligència artificial sobre les fonts de noves dades disponibles per a les empreses.

 

Incorporar l'anàlisi de dades provinents de fonts molt diverses (xarxes socials, sensors, centres d'atenció telefònica, etc.) en la presa de decisions s'ha convertit en un factor decisiu per mantenir la competitivitat.

 

Per tant, la capacitat d'una empresa per identificar, processar i analitzar aquestes dades es converteix en un factor clau d'èxit, que requereix i estimula a transformar el model actual de negoci, els models d'operació i el model tecnològic de les companyies.

 

Per aconseguir el valor esperat de les dades noves és necessari conèixer:

 • Quines són les dades importants per al negoci.
 • Com accedir a les seves fonts i verificar-les.
 • Com aconseguir el seu valor mitjançant l'aplicació d'anàlisis i models.
 • Com adaptar els processos en funció de la informació.
 • Com presentar els resultats per poder visualitzar-los, explotar-los o connectar-los.

 

Aquest flux nou al voltant de les dades requereix transformacions estructurals a les empreses. El pes de la intuïció en la presa de decisions se substituirà pels resultats de l'analítica sobre les dades. Apareixeran noves oportunitats de negoci, derivades de la informació obtinguda i de les seves possibilitats. Es crearan àrees d'experts en el coneixement de les dades i la seva anàlisi, qui hauran de conèixer en profunditat el negoci de les companyies i les possibilitats de la tecnologia.

 

Els resultats de l'analítica sobre les dades actuaran de manera dinàmica sobre els processos operatius i de negoci de l'empresa. Les dades, en convertir-se en un actiu, disposaran d'estructures organitzatives especialitzades en el seu govern i en la seva gestió. Es produirà un canvi de paradigma tecnològic a les empreses, que acceleraran l'adopció de tecnologies noves.

 

La nostra estratègia de dades:

 

1. - Avantatge estratègic de les dades:

 

 • Què i com millorar
  • Noves estratègies o idees.
  • Tendències i anàlisis.
  • Competidors.

 

 • Quines dades tenen respostes
  • Jurídic i compliment.
  • Seguretat i veracitat.
  • Valor.

 

2. - Fer funcionar els algorismes:

 

 • Com obtenir les respostes
  • Dades a coneixement.
  • Text a coneixement.
  • Coneixement a intel·ligència.

 

 • Com fer-les factibles
  • Intel·ligència artificial.
  • Computació cognitiva.
  • Detecció avançada.

 

3. - Tecnologia:

 

 • Analítica incorporada.
 • Visualització de les dades.
 • Transformació de les dades.
 • Arquitectura lògica de les dades.
 • Arquitectura física de les dades.
 • Govern de les dades.
 • Infraestructures de dades (núvol, híbrida, local).