infrastucture & real-estate

inspiring infrastructure & real-estate sector by everis

L’aparició de noves tecnologies com BIM, Drones, IoT o big data permet tenir una visió molt més propera a la maximització del cicle de vida d’una infraestructura.

 

Paral·lelament també canvia de manera radical la forma que té el ciutadà d’entendre i exigir els serveis de la ciutat. La seva capacitat per avaluar constructivament els serveis i ser part fonamental de la seva eficiència significarà un canvi de paradigma, i passarà de ser considerat un "usuari" a ser un "ciutadà-client" que avalua, col·labora i fa el seguiment dels serveis de la seva ciutat.

 

Aquest nou escenari està impactant en com els grans concessionaris de serveis urbans incorporen la tecnologia en la seva estratègia i les seves operacions, incorporació que els permetrà adaptar-se a la nova realitat i el nou entorn d’exigència.

Services

BIM management

Operational and cost cutting systems

Mobile payment systems

Smart citizens

Due Diligence

REDs and REOs platforms

High performance tools

Up & running platforms

we help our clients to transform infrastructure and real-estate and reinventing itself

get in touch

Alonso Fernández

Alonso Fernández

Europe head

Responsable del sector Indústries d'everis a Europa. Alonso és llicenciat i MBA en Administració i Direcció d'Empreses a ESADE Business School. Compta amb dinou anys d'experiència en consultoria, concretament en projectes de transformació tant a Europa com a Amèrica Llatina i en diversos sectors de l'activitat

salvador_sagrado

Salvador Sagrado

Americas head

Cap del sector Indústria i cap de SAP i Solucions empresarials a la regió d'Amèrica. Abans d'ocupar aquest càrrec, va ser cap internacional de SAP i Solucions empresarials. Té més de 20 anys d'experiència com a consultor en sectors com ara les telecomunicacions, el petroli i el gas, la venda al detall i els béns de consum de venda ràpida, entre altres.