insurance

Turning our customers into data-driven companies by everis

Les estratègies innovadores i els processos més àgils orientats al mercat permeten que solucions disruptives obrin les portes a nous competidors, en un sector on les barreres d'entrada han permès un creixement i captació de quotes de mercat sostenibles en el temps.

 

La personalització de serveis basats en la segmentació dels targets, la millora dels processos i dels models de negoci i el desenvolupament de propostes de valor diferenciat per als mediadors són part de la transformació digital de les asseguradores.

 

Des de l’estratègia de companyia, passant per operacions, gestió de sinistres, visió única de client i processos de contractació omnicals, fins a infraestructures tècniques i solucions de sourcing, es basen en la flexibilitat i el coneixement. Així, els nostres serveis de BPO, Cloud, transformació digital, big data, arquitectures empresarials digitals i aliances amb solucions de programari, entre altres, permeten crear solucions integrals amb equips de professionals de caràcter multidisciplinari que treballen amb un únic objectiu: l'èxit dels nostres clients.

Services

Innovative strategies for a changing environment

Get in touch

Bruno Abril

Bruno Abril

Head Global Insurance at everis NTT DATA

El Bruno és enginyer industrial i té 20 anys d'experiència en consultoria per al sector Assegurances. Dins d'everis ha dirigit projectes d'estratègia, operacions, organització i tecnologia de la informació per a grans entitats als mercats europeus i americans. Amb la seva experiència ha contribuït al creixement pel que fa al desenvolupament de l'empresa.

roberto_ciccone

Roberto Ciccone

 Head Amercicas Insurance at everis NTT DATA

El Roberto és el soci encarregat de la divisió d'Assegurances d'everis a la regió d'Amèrica. Va iniciar la seva carrera fa 25 anys i té gran experiència en assegurances i processos de transformació amb empreses del sector. En els últims anys, ha treballat per a diversos clients de diferents països d'Amèrica i Europa.