life sciences

Process, technology and culture – for successful differentiation by everis

Les empreses farmacèutiques inverteixen cada cop més en les tecnologies digitals, la qual cosa ha provocat un gir de 180 graus en la seva estratègia i ha fet que centrin l'atenció en el pacient, les seves necessitats i com aportar valor a través de noves relacions i nous canals de comunicació.

 

L'eficiència de les accions de màrqueting es redueix per la saturació de missatges que reben els professionals sanitaris, la seva menor capacitat de prescripció davant les pressions dels governs per reduir el cost i la irrupció de les noves tecnologies digitals, que possibiliten l'accés a la informació científica a través d'altres canals, com ara Internet, accessible tant per a pacients com per a professionals sanitaris.

 

Creiem en una indústria basada en els tres eixos principals de l'era digital: els processos, la tecnologia i la cultura. Entenem que la transformació del sector és un procés constant i que calen habilitats noves perquè les empreses s'adaptin a l'escenari nou.

get in touch

Alonso Fernández

Alonso Fernández

Europe head

Responsable del sector Indústries d'everis a Europa. Alonso és llicenciat i MBA en Administració i Direcció d'Empreses a ESADE Business School. Compta amb dinou anys d'experiència en consultoria, concretament en projectes de transformació tant a Europa com a Amèrica Llatina i en diversos sectors de l'activitat.

salvador_sagrado

Salvador Sagrado

Americas head

Cap del sector Indústria i cap de SAP i Solucions empresarials a la regió d'Amèrica. Abans d'ocupar aquest càrrec, va ser cap internacional de SAP i Solucions empresarials. Té més de 20 anys d'experiència com a consultor en sectors com ara les telecomunicacions, el petroli i el gas, la venda al detall i els béns de consum de venda ràpida, entre altres.