security

Global Solutions for Critical Systems implementation based on innovative and reliable technologies

La seguretat és una àrea fonamental per a qualsevol organització. No obstant això, la realitat ha superat l'enfocament tradicional de la seguretat. El món actual, farcit de desafiaments nous, exigeix tant estratègies com eines que garanteixin una seguretat global i integrada. Avui dia, la gestió de la seguretat ha de contemplar les amenaces externes, però també les internes, ha de protegir les infraestructures i, alhora, les dades, ha de vigilar i reaccionar, però també preveure allò que pugui succeir i ha d'ajudar a protegir la reputació de les organitzacions.

 

La visió de la seguretat d'everis passa tant per la convergència entre seguretat física i lògica sota un enfocament únic en què ambdues es complementen, es donen suport i es protegeixen mútuament com pel desenvolupament i per l'aplicació de tecnologies capdavanteres en biometria, gestió intel·ligent d'imatge i so o monitoratge. D'aquesta manera, everis ofereix als seus clients solucions que integren tecnologies avançades per a una gestió global de les seves necessitats de seguretat.

Services

Critical Infrastructure protection

Security and management

Monitoring and intelligence

Automated tracking

Cybersecurity

Cybersecurity