Blockchain

Seguint les noves tendències i els nous desenvolupaments tecnològics innovadors és imprescindible que les entitats financeres articulin la seva estratègia i la seva orientació al client al voltant de la tecnologia de Blockchain i també ofereixin serveis exclusius en el mercat actual.

La nostra activitat va en augment i cal destacar casos com:

Hyperledger (projecte Linux).

Ripple