Clients

Les asseguradores disposen d’un alt volum de productes i rams que poden ser contractats, gestionats i renovats per múltiples canals.

El client com a centre dels serveis i productes marca com els sistemes gestionen la informació, des que són clients potencials fins als processos de fidelització. Solucions com MDM (master data management) són una de les palanques que proposem a les empreses del sector assegurador, comptant amb un model propi de client adequat a les necessitats del negoci, així com amb actius software base que permeten l'acceleració de les implantacions.