Connect

Comprendre, a través de la tecnologia, com connectar amb els empleats a fi d'oferir-los valor afegit en cada interacció. Ajudar les diverses àrees a canviar la seva manera de comunicar-se amb les persones i a avançar cap a un model més centrat en els empleats que en la pròpia companyia.

L'enfocament híbrid permet que les estratègies comunicatives evolucionin cap a un model d'extrem a extrem centrat en l'empleat.

Actualment, és possible fer un gran salt pel que fa a la comunicació amb els empleats gràcies a l'ús de l'analítica i la intel·ligència artificial aplicades a les persones: una millor comprensió de les seves necessitats i dels seus desitjos. Les tecnologies mòbils i d'IoT permetran a la companyia arribar als empleats i connectar-hi d'una manera diferent i més compromesa que l'actual.