Digital banking

La transformació digital ha suposat un gran impacte en els models de negoci, però també en l'organització interna, la infraestructura i els processos bancaris.

Les entitats financeres han d'assumir la transformació dels serveis digitals amb la finalitat de tenir una nova relació amb els clients per ampliar la cartera de compra, buscant més fidelitat. En un entorn en què tot és fàcilment replicable, el factor diferencial estarà basat en com estiguin els bancs de preparats davant la digitalització en termes tecnològics i culturals, entre altres.