Digital

El procés de digitalització d'una companyia d'assegurances és una tasca que afecta tots els nivells. "Pensar en digital" significa tenir capacitats internes digitals i comporta un canvi cultural intern i alhora un canvi en la forma de fer i en la manera de definir productes, serveis, processos i sistemes.

Aquesta transformació implica un canvi en el model a l'hora de desenvolupar el negoci, i per descomptat és important integrar en l'esquema d'evolució digital tota l'activitat que sustenta les operacions actuals. De la mateixa manera, és bàsic poder obrir al mercat i al món digital les capacitats que tota asseguradora posseeix per a aquesta integració, ja no només interna, sinó també amb els diferents players i empreses externes que tenen una relació directa amb les mateixes asseguradores.