Health

Destaca per ser un dels rams amb nivells més alts de creixement i concentració en els últims anys. Aquest creixement s'ha mantingut en els últims temps malgrat el context de crisi econòmica. Tres asseguradores arriben gairebé al 60% del mercat, caracteritzat per reduïts marges operatius, derivats de l'alta sinistralitat i l'elevat cost de la prestació. Amb una població cada vegada més envellida, la demanda de serveis assistencials i el cost mitjà de l'atenció augmenten.

Disposem d’un centre de competència que concentra el coneixement i les millors pràctiques en projectes d'assegurances de salut, oferint serveis orientats tant a millorar els sistemes actuals d'una asseguradora (reducció de costos, augment d'estalvi) com a evolucionar cap a solucions innovadores.

El model tradicional de pagament ha deixat de ser útil. L'evolució de la tecnologia (IOT, wearables) facilita la possibilitat de supervisar els principals indicadors de salut dels pacients, convertint-los en importants palanques per evolucionar del model tradicional de l'asseguradora a models més propers a la prevenció i el benestar de la població. Actualment són més apropiats els models de pagament per valor afegit, en funció de la millora de salut de la persona assegurada.