Integrated energy management

La gestió energètica integral és un servei que busca optimitzar els subministraments energètics dels nostres clients mitjançant un procés de millora contínua. El servei inclou l'anàlisi de les factures i contractes de subministrament, el càlcul de l'estalvi potencial, el suport a la contractació, la gestió de les incidències amb les companyies comercialitzadores o la implantació d'equips de monitoratge en temps real, entre d'altres.