Life insurances

Aquesta àrea del sector assegurador ha pres un protagonisme molt important en el mercat. Fins i tot amb el descens dels tipus d'interès dels últims anys, els productes de vida estalvi s'han convertit en un element d'innovació davant el creixement de l'esperança de vida i altres condicionants socials.

Aquesta innovació provoca la necessitat de solucions flexibles, amb la capacitat d'incorporació de nous elements de forma dinàmica, amb un time to market reduït i la capacitat d'estratègies de combinació amb altres productes asseguradors.