Manage

Una nova gestió dels models, arrelada en models basats en les dades a fi d'atreure, conservar i potenciar el talent en tota l'organització.

Un nou model de gestió, centrat a alinear el talent amb el full de ruta estratègic.

Defineix les competències digitals necessàries dins de l'organització per assolir els objectius del full de ruta estratègic i identifica la disponibilitat, les necessitats i les oportunitats en tota la base d'empleats.