Marketing & sales

Transformació d'estratègies de vendes tant consumer com B2B, models de comissions, go-to-market amb capacitat multisectorial.