Network

Estratègia i desplegaments de xarxa, managed services, noves tecnologies de xarxa i operacions tècniques