Railway safety

Gràcies al coneixement adquirit durant anys, relacionat amb la legislació i la normativa aplicades al sector del transport, everis ha assolit una posició de referència a través de la col·laboració en la construcció de solucions integrals i de sistemes de gestió de la seguretat.

Hem seguit les noves tendències i els desenvolupaments tecnològics innovadors i, per això, hem aconseguit que els nostres clients puguin garantir que les seves flotes de vehicles, la infraestructura i els elements associats compleixin els requisits tècnics i funcionals per avalar una circulació tècnicament segura i fiable.