Resources optimization

Tenim una trajectòria significativa en el desenvolupament de solucions d'assignació i optimització de torns. Les eines d'optimització de recursos humans permeten l'assignació de cada empleat per a cada treball específic durant un període de temps determinat. D'aquesta manera, s'aconsegueix obtenir la millor solució, tant en els costos globals per a l'empresa com en l'adequació del treballador a qualsevol responsabilitat.

Aquestes eines són de gran utilitat en companyies que disposen de grans plantilles i tenen necessitat de cobrir llocs de treball, com ara succeeix en empreses de l'àmbit ferroviari o metropolità.