Supply Chain

Som capaços de proporcionar serveis i solucions que són importants en cada pas del cicle vital d'un producte. A fi de millorar els índexs d'eficàcia d'una cadena de subministrament, tenim dos objectius principals: agilitat a l'hora d'adaptar-se a les noves necessitats empresarials i maximització dels recursos actuals.

 

Volem cobrir satisfactòriament qualsevol requisit que un client pugui tenir i adquirir un control i una visibilitat màxims, per la qual cosa cal supervisar diferents dimensions en els esdeveniments de la cadena de subministrament i permetre prendre una decisió d'optimització - Read more