Sustainability

Ajudem a fer més sostenibles tot tipus d'edificis i infraestructures. Assessorem als nostres clients en l'obtenció de les principals certificacions nacionals i internacionals (LEED, BREEAM, VERD) i, entre d’altres serveis, realitzem simulacions energètiques, estudis d'il·luminació, auditories acústiques, de qualitat de l'aire interior o de posada en marxa d'instal·lacions.