Transport & Mobility

Oferim un ampli catàleg de solucions flexibles i escalables per al desenvolupament i supervisió del transport. El nostre concepte de mobilitat intel·ligent (Smart Mobility) inclou accions d'alt valor per millorar la mobilitat urbana. En aquest sentit, desenvolupem Sistemes Intel·ligents de Transport (ITS) per monitoritzar, controlar i operar el trànsit i les infraestructures de transport. A més, oferim solucions a problemes relacionats, com el consum de combustible, la contaminació atmosfèrica o la seguretat viària.

D'altra banda, gràcies a l'enginyeria de trànsit i mitjançant solucions de gestió de la mobilitat, impulsem l'eficiència del viari urbà i interurbà, incrementant la seguretat, optimitzant temps i reduint la congestió. Finalment, vam col·laborar en el desenvolupament integral del transport públic per facilitar la mobilitat dins de les ciutats.