Urban sustainability

Desenvolupem projectes de sostenibilitat urbana mitjançant esquemes com LEED Neighborhood Development (ND) o BREEAM; i estratègies de desenvolupament urbà sostenible, acompanyant a les corporacions locals en el seu procés de transformació cap a ciutats més intel·ligents (Smart cities). Impulsem també plans i projectes per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i plans de desenvolupament d'economia circular per institucions públiques o privades.