Water

La planificació dels recursos hídrics és fonamental per assegurar el seu subministrament, qualitat i protecció ambiental. Utilitzem la tecnologia com una aliada clau per garantir l'eficiència i gestió sostenible d'un recurs escàs com és l'aigua. D'una banda, els nostres serveis d'enginyeria hidràulica permeten l'optimització de les infraestructures, des del seu disseny i construcció fins a la seva operació. D'altra banda, comptem amb solucions tecnològiques innovadores que faciliten l'operació dels sistemes hidràulics (subministrament, potabilització, tractament, enginyeria fluvial, etc.).