everis presenta el nou estudi Smart Industry 4.0
divendres, 19 octubre, 2018

everis i l'Observatori de la Indústria 4.0, amb la participació del Club Excel·lència en Gestió, han presentat a l’everis LivingLab les conclusions de l'Estudi Smart Industry 4.0. L’estudi també serà presentat el dia 26 d'Octubre al País Basc.

Aquest estudi ha permès avaluar el nivell de desenvolupament tecnològic de les organitzacions, contribuint així a dinamitzar i accelerar la seva evolució cap al nou paradigma 4.0 en els diferents sectors industrials.

L’objectiu ha estat avaluar el nivell de maduresa de les empreses en relació als paradigmes d'Indústria 4.0 i adquirir una visió global del seu grau de desenvolupament en els diferents sectors industrials.

S’ha diagnosticat un panorama industrial nou en el qual cal adaptar-se constantment a nous objectius, a nous reptes que cal convertir en oportunitats de negoci gràcies a les noves tecnologies.

A l’estudi, per exemple, es destaquen importants beneficis que porten aquesta quarta revolució industrial, com la reducció de riscos en seguretat i salut dels treballadors, la millora de la gestió de la cadena de subministrament, l'eliminació d'obsolets i l’increment de la productivitat. És evident la coincidència en què la transformació digital és un imperatiu i que haurà de plasmar-se en una significativa millora del servei als clients i en una reducció de costos a causa de l'augment de l'eficiència operacional.

Les principals conclusions d'aquest estudi són que menys de la meitat de les empreses consideren que tenen els mitjans suficients per portar a terme la transformació digital. En l'àmbit industrial, s'opina majoritàriament que la digitalització augmenta la productivitat i mostra que les claus estan en l'automatització i la gestió de dades. Avui dia les principals barreres no són les tecnològiques, sinó les persones, és a dir la cultura i la resistència al canvi dins de les organitzacions.