avís legal

Benvingut al web d'everis Spain, SLU

Per a complir el que disposa la normativa aplicable en matèria de serveis de societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

 

Titular: everis Spain, S.L.U.

Domicili: Avinguda de Manoteras, 52, 28050 Madrid.

Contacte: Telf. ​​(+34) 91 749 00 00; fax. (+34) 91 749 00 01.

Correu electrònic: spain.marketing@everis.com.

Dades Registrals: Registre Mercantil de Madrid, tom 14.487, llibre 0, foli 40, secció 8, full M-239.649, inscrita el 13 de setembre de 1999 sota la inscripció 1ª.

C.I.F.: B-82387770

 

1.- Condicions d'ús

 

Les presents condicions regulen l'ús del web on es facilita al públic informació relativa als serveis d'everis. Li preguem llegeixi detingudament la informació que li facilitem. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions. everis es reserva el dret de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar l'accés o la utilització, total o parcialment, d'aquest lloc web a aquells usuaris o visitants que incompleixin qualsevol de les condicions previstes en aquest Avís Legal.

 

Aquest lloc web conté materials, com articles, estudis, descripció de projectes, preparats per everis amb finalitats únicament informatives. everis us informa que aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats en qualsevol moment sense notificació prèvia.

2.- Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

 

© 2017 everis Spain, SLU Tots els drets reservats.

 

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, entenent per contingut a títol merament enunciatiu, textos, imatges, fitxers, fotografies, logotips, gràfics, marques, icones, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos, i el programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat d'everis o de tercers, sense que puguin ser cedits els drets d'explotació més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

 

En particular, queden prohibides la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si existeix l'autorització expressa d'everis i sempre que es faci referència a la titularitat d'everis dels indicats drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis en ell continguts, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d'explotació descrits en el paràgraf anterior. L'usuari del lloc web s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en ell.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d'everis o de tercers, sense que pugui entendre’s que l'accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

3.- Enllaços

 

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals everis no exerceix cap tipus de control, everis no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a les mateixes a través d'aquest lloc web tampoc implica que everis recomani o aprovi els seus continguts.

 

4.- Modificacions

 

Per tal de millorar el lloc web, everis es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral.

 

Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualsevol altre condició particular.

 

5.- Exclusió de responsabilitat

 

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. everis, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través d’ell. everis, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

La informació d'aquest lloc web es proporciona sense garantia de cap classe, ni explícita ni implícita, i podrà canviar-se o actualitzar-se sense previ avís.

 

everis no garanteix l'absència de virus, cucs o altres elements informàtics lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, everis no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers. Així mateix no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a aquest lloc web o que aquest estigui lliure d'errors, corresponent a l'usuari del lloc web, en qualsevol cas, l'obligació de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius o lesius.

 

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que everis pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents condicions. L'usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de qualsevol contingut d'aquest lloc web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

6.- Política de Privacitat

everis està compromesa amb la protecció i la seguretat de les dades de caràcter personal que els usuaris o visitants d'aquest lloc web ens puguin facilitar. Aquesta política de privacitat té per objecte informar els usuaris i visitants del nostre lloc web de tot el relatiu a la recollida i tractament de les seves dades personals per everis.

 

Als efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant aquesta Política de Privacitat, everis SPAIN, SLU (En endavant, "everis") informa els usuaris (en endavant, "l'Usuari" o "Usuaris") del lloc web https://www.everis.com en endavant, "Lloc Web") sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal recollides dels Usuaris del lloc web, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a everis les dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir sobre aquests en ocasió del seu accés i ús del Lloc Web.

 

Les úniques dades personals a les quals everis tindrà accés a través del lloc web seran aquelles que l'Usuari faciliti voluntàriament. En aquest sentit cal que l'Usuari conegui que per a l'alta i registre en algun dels apartats del lloc web se li demanaran dades de caràcter personal. En els casos i respecte de les dades en què així s'indiqui expressament a l'Usuari, si no les facilita, no podrà accedir a l'apartat corresponent ni utilitzar els serveis que aquest ofereix.

 

En compliment de la normativa vigent, everis manifesta expressament que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva possible pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

Tractament de dades de caràcter personal facilitades a través del lloc web

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, EVERIS, amb domicili a l'avinguda Manoteras, nº 52, 28050 - Madrid, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat d’EVERIS amb la finalitat de prestar-los adequadament els serveis online disponibles al Lloc Web, realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, atendre les seves sol·licituds i gestionar el seu registre i ús de l'apartat "Talent In".

En concret, l'Usuari podrà remetre les seves dades de caràcter personal a través del formulari de l'àrea denominada "Talent In", per la qual cosa haurà d'acceptar prèviament el corresponent text legal en matèria de protecció de dades, mitjançant el qual se li facilita tota la informació exigida per la normativa en matèria de protecció de dades.

 

Cada Usuari haurà de llegir el text legal atentament i acceptar-lo abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

 

En acceptar la política de privacitat l'Usuari accepta expressament la cessió de les dades facilitades a totes les societats del Grup everis, algunes d'elles establertes en països no membres de l'espai Econòmic Europeu i que no han estat declarats per la Comissió Europea amb nivell adequat de protecció de dades de caràcter personal, la denominació i seu social figuren en aquest lloc web (https://www.everis.com), totes elles dedicades a activitats relacionades amb la prestació de serveis de consultoria.

 

L'Usuari es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals comunicades, reservant-se everis el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

everis garanteix en tot cas a l'Usuari l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, remetent una sol·licitud expressa a través de l'adreça a dalt indicada. De conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, aquesta sol·licitud ha de contenir les dades de l'afectat: nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, i fotocòpia del document nacional d'identitat o qualsevol altre document, vàlid en dret, que acrediti la seva identitat i petició en què es concreta la sol·licitud.

Així mateix, en el supòsit de produir-se alguna modificació en les seves dades, everis prega als Usuaris que les actualitzin enviant un correu electrònic a l'adreça spain.marketing@everis.com.

 

D'altra banda, en el cas que l'Usuari faciliti qualsevol altra dada de caràcter personal d'un tercer, l'Usuari garanteix haver obtingut el consentiment exprés d'aquest tercer per a la comunicació de les seves dades a everis amb les finalitats de tractament indicades en la present Política de Privacitat.

 

7. Cookies

 

Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades durant la visita a una pàgina web amb la finalitat de reconèixer-se com a usuari, personalitzar la seva experiència així com l'ús de la pàgina web i la comptabilització d'usuaris del lloc web. En aquests casos, les cookies es guardaran en el disc dur del seu ordinador fins que s'eliminin o bé es produeixi la seva caducitat.

 

A més de les cookies estrictament necessàries per al correcte funcionament del lloc web i la prestació dels serveis oferts, aquest lloc web pot utilitzar Google Analytics cookies per obtenir informació relativa al nombre d'usuaris del lloc web, incloent detalls del lloc web del que prové l’usuari i el nombre total de vegades que aquest ha utilitzat el lloc web amb les finalitats de facilitar la navegació i procedir a la comptabilització del nombre d'usuaris del lloc web amb finalitats purament estadístiques.

 

En qualsevol cas, ja que les referides cookies no resulten necessàries per a la utilització del lloc web, vostè pot fàcilment rebutjar i eliminar les cookies instal·lades en el seu ordinador. Els procediments per al bloqueig i eliminació de cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre i, en conseqüència, ha d'examinar les instruccions facilitades a l'efecte pel fabricant del navegador d'Internet que utilitzi:

 

Internet Explorer: Eines - Opcions d'Internet - Privacitat - Configuració. Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l'Ajuda del navegador.

Safari: Preferències - Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport d'Apple o l'Ajuda del navegador.

Firefox: Eines - Opcions - Privacitat - Històric - Configuració Personalitzada. Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda del navegador.

Chrome: Configuració- Mostra opcions avançades - Privacitat - Configuració de contingut. Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador.

 

La majoria dels navegadors permeten configurar avisos per la presència de cookies o perquè les rebutgi automàticament. Si es rebutgen les cookies podrà seguir utilitzant el lloc web, si bé podria tenir limitat l'ús d'algunes de les prestacions.

 

8.- Comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

 

En el cas que qualsevol usuari del lloc web tingués coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb everis indicant els punts següents:

 

Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

 

Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat de l'enllaç;

 

En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix haurà d'aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant;

 

La recepció per part d'everis de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa la normativa relativa als serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

 

9.- Legislació

 

Les presents condicions d'ús es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.