avís legal

Benvingut al web d'everis Spain, SLU

 

Per a complir el que disposa la normativa aplicable en matèria de serveis de societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

 

Titular: everis Spain, S.L.U.

Domicili: Avinguda de Manoteras, 52, 28050 Madrid.

Contacte: Telf. ​​(+34) 91 749 00 00; fax. (+34) 91 749 00 01.

Correu electrònic: spain.marketing@everis.com.

Dades Registrals: Registre Mercantil de Madrid, tom 14.487, llibre 0, foli 40, secció 8, full M-239.649, inscrita el 13 de setembre de 1999 sota la inscripció 1ª.

C.I.F.: B-82387770

 

1.- Condicions d'ús

 

Les presents condicions regulen l'ús del web on es facilita al públic informació relativa als serveis d'everis. Li preguem llegeixi detingudament la informació que li facilitem. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions. everis es reserva el dret de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar l'accés o la utilització, total o parcialment, d'aquest lloc web a aquells usuaris o visitants que incompleixin qualsevol de les condicions previstes en aquest Avís Legal.

 

Aquest lloc web conté materials, com articles, estudis, descripció de projectes, preparats per everis amb finalitats únicament informatives. everis us informa que aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats en qualsevol moment sense notificació prèvia.

 

2.- Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

 

© 2021 everis Spain, SLU Tots els drets reservats.

 

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, entenent per contingut a títol merament enunciatiu, textos, imatges, fitxers, fotografies, logotips, gràfics, marques, icones, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos, i el programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat d'everis o de tercers, sense que puguin ser cedits els drets d'explotació més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

 

En particular, queden prohibides la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si existeix l'autorització expressa d'everis i sempre que es faci referència a la titularitat d'everis dels indicats drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis en ell continguts, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d'explotació descrits en el paràgraf anterior. L'usuari del lloc web s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en ell.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d'everis o de tercers, sense que pugui entendre’s que l'accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

 

3.- Enllaços

 

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals everis no exerceix cap tipus de control, everis no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a les mateixes a través d'aquest lloc web tampoc implica que everis recomani o aprovi els seus continguts.

 

4.- Modificacions

 

Per tal de millorar el lloc web, everis es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral.

 

Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualsevol altre condició particular.

 

5.- Exclusió de responsabilitat

 

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. everis, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través d’ell. everis, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

La informació d'aquest lloc web es proporciona sense garantia de cap classe, ni explícita ni implícita, i podrà canviar-se o actualitzar-se sense previ avís.

 

everis no garanteix l'absència de virus, cucs o altres elements informàtics lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, everis no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers. Així mateix no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a aquest lloc web o que aquest estigui lliure d'errors, corresponent a l'usuari del lloc web, en qualsevol cas, l'obligació de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius o lesius.

 

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que everis pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents condicions. L'usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de qualsevol contingut d'aquest lloc web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

6.- Comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

 

En el cas que qualsevol usuari del lloc web tingués coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb everis indicant els punts següents:

 

Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

 

Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat de l'enllaç;

 

En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix haurà d'aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant;

 

La recepció per part d'everis de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa la normativa relativa als serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

 

7.- Legislació

 

Les presents condicions d'ús es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.