Política de Privacitat i Cookies

1.- Política de Privacitat

everis està compromesa amb la protecció i la seguretat de les dades de caràcter personal que els usuaris o visitants d'aquest lloc web ens puguin facilitar. Aquesta política de privacitat té per objecte informar els usuaris i visitants del nostre lloc web de tot el relatiu a la recollida i tractament de les seves dades personals per everis.

 

Als efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant aquesta Política de Privacitat, everis SPAIN, SLU (En endavant, "everis") informa els usuaris (en endavant, "l'Usuari" o "Usuaris") del lloc web https://www.everis.com en endavant, "Lloc Web") sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal recollides dels Usuaris del lloc web, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a everis les dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir sobre aquests en ocasió del seu accés i ús del Lloc Web.

 

Les úniques dades personals a les quals everis tindrà accés a través del lloc web seran aquelles que l'Usuari faciliti voluntàriament. En aquest sentit cal que l'Usuari conegui que per a l'alta i registre en algun dels apartats del lloc web se li demanaran dades de caràcter personal. En els casos i respecte de les dades en què així s'indiqui expressament a l'Usuari, si no les facilita, no podrà accedir a l'apartat corresponent ni utilitzar els serveis que aquest ofereix.

 

En compliment de la normativa vigent, everis manifesta expressament que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva possible pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

Tractament de dades de caràcter personal facilitades a través del lloc web

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, EVERIS, amb domicili a l'avinguda Manoteras, nº 52, 28050 - Madrid, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat d’EVERIS amb la finalitat de prestar-los adequadament els serveis online disponibles al Lloc Web, realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, atendre les seves sol·licituds i gestionar el seu registre i ús de l'apartat "Talent In".

En concret, l'Usuari podrà remetre les seves dades de caràcter personal a través del formulari de l'àrea denominada "Talent In", per la qual cosa haurà d'acceptar prèviament el corresponent text legal en matèria de protecció de dades, mitjançant el qual se li facilita tota la informació exigida per la normativa en matèria de protecció de dades.

 

Cada Usuari haurà de llegir el text legal atentament i acceptar-lo abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

 

En acceptar la política de privacitat l'Usuari accepta expressament la cessió de les dades facilitades a totes les societats del Grup everis, algunes d'elles establertes en països no membres de l'espai Econòmic Europeu i que no han estat declarats per la Comissió Europea amb nivell adequat de protecció de dades de caràcter personal, la denominació i seu social figuren en aquest lloc web (https://www.everis.com), totes elles dedicades a activitats relacionades amb la prestació de serveis de consultoria.

 

L'Usuari es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals comunicades, reservant-se everis el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

everis garanteix en tot cas a l'Usuari l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, remetent una sol·licitud expressa a través de l'adreça a dalt indicada. De conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, aquesta sol·licitud ha de contenir les dades de l'afectat: nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, i fotocòpia del document nacional d'identitat o qualsevol altre document, vàlid en dret, que acrediti la seva identitat i petició en què es concreta la sol·licitud.

Així mateix, en el supòsit de produir-se alguna modificació en les seves dades, everis prega als Usuaris que les actualitzin enviant un correu electrònic a l'adreça spain.marketing@everis.com.

 

D'altra banda, en el cas que l'Usuari faciliti qualsevol altra dada de caràcter personal d'un tercer, l'Usuari garanteix haver obtingut el consentiment exprés d'aquest tercer per a la comunicació de les seves dades a everis amb les finalitats de tractament indicades en la present Política de Privacitat.

 

2. Cookies

 

Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades durant la visita a una pàgina web amb la finalitat de reconèixer-se com a usuari, personalitzar la seva experiència així com l'ús de la pàgina web i la comptabilització d'usuaris del lloc web. En aquests casos, les cookies es guardaran en el disc dur del seu ordinador fins que s'eliminin o bé es produeixi la seva caducitat.

 

A més de les cookies estrictament necessàries per al correcte funcionament del lloc web i la prestació dels serveis oferts, aquest lloc web pot utilitzar Google Analytics cookies per obtenir informació relativa al nombre d'usuaris del lloc web, incloent detalls del lloc web del que prové l’usuari i el nombre total de vegades que aquest ha utilitzat el lloc web amb les finalitats de facilitar la navegació i procedir a la comptabilització del nombre d'usuaris del lloc web amb finalitats purament estadístiques.

 

En qualsevol cas, ja que les referides cookies no resulten necessàries per a la utilització del lloc web, vostè pot fàcilment rebutjar i eliminar les cookies instal·lades en el seu ordinador. Els procediments per al bloqueig i eliminació de cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre i, en conseqüència, ha d'examinar les instruccions facilitades a l'efecte pel fabricant del navegador d'Internet que utilitzi:

 

Internet Explorer: Eines - Opcions d'Internet - Privacitat - Configuració. Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l'Ajuda del navegador.

Safari: Preferències - Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport d'Apple o l'Ajuda del navegador.

Firefox: Eines - Opcions - Privacitat - Històric - Configuració Personalitzada. Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda del navegador.

Chrome: Configuració- Mostra opcions avançades - Privacitat - Configuració de contingut. Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador.

 

La majoria dels navegadors permeten configurar avisos per la presència de cookies o perquè les rebutgi automàticament. Si es rebutgen les cookies podrà seguir utilitzant el lloc web, si bé podria tenir limitat l'ús d'algunes de les prestacions.