operations

value proposition starts here

Els mercats han adquirit una maduresa notable en termes d’industrialització. No obstant això, en el context de canvi constant que caracteritza l’economia i la societat digital, s’enfronten a nombrosos reptes:

 

Absència d’una innovació pràctica, realista i pragmàtica orientada al negoci.

 

Proliferació d’aplicacions digitals de nínxol.

 

Models operatius que no són compatibles amb el negoci digital.

 

Processos i eines de gestió de manteniments de sistemes immadurs per a un govern e2e.

 

A everis entenem que la millor resposta és la que s’ofereix a través d’una combinació d’excel·lència operativa, experiència i capacitat de transformació:

 

everis és partner dels seus clients, aporta a l’estratègia de les companyies la seva orientació al resultat de negoci, a través d’equips de treball flexibles, multidisciplinaris i híbrids (negoci & digital & tecnologia).

 

everis ofereix solucions basades en productes i serveis que garanteixen la renovació tecnològica incorporant la innovació disruptiva.

 

everis és una companyia digital que aporta la seva estratègia bimodal amb visió end2end (des de la innovació fins a l’operació).

 

everis disposa de serveis industrialitzats amb capacitat global d’enviament, amb èmfasi en la qualitat, la innovació i la productivitat.

 

everis és una companyia flexible que adapta cada operació a la necessitat concreta.

 

El nostre enfocament consisteix a treballar en un objectiu comú amb el màxim compromís, transformant la infraestructura tecnològica i aconseguint avantatges competitius per als nostres clients.

performance performance
enablers enablers
the journey to the cloud the journey to the cloud